Venus
Earth
Mercury
Neptune
Mars
Saturn

ماموریت امید

امـید، قصد دارد که با به کارگیری هرچه بهتر فناوری های روز دنیا در زمینه ی هوش مصنوعی و سازکارهای هوشمند و به پشتوانه بانک سامان، سرمایه ی مردم ایران را به بازارهای مولد هدایت کند تا همگی علاوه بر کسب سود با کیفیت، سهمی از آبادی ایران داشته باشیم. در این مسیر سخت همراه ما باشید

مسئولیت اجتماعی ما

در صلح

استوار

اثر بخش

ما با تعهد به مسئولیت اجتماعی خود، بالاترین سطح از خدمات مالی را در ایران ارائه می‌دهیم. ایجاد سود با کیفیت و حاصل از تولید، ارتقا جایگاه اقتصادی ایران در جهان، هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، کاهش تورم، افزایش توان اقتصادی فردی، کمک به فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری مولد در بورس، تقویت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری برخی از اهداف ما در امید است.