الگوریتمی سرمایه‌گذاری کن!

امید‌پلاس اولین سامانه هوشمند معاملات کاربران حقیقی ایران است که بر پایه فناوری هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی به منظور افزایش کیفیت و بهره‌وری معاملات برای معامله‌گران حقیقی طراحی گردیده است. این ابزار پیشرفته در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای حقیقی قرار دارد تا آنان نیز بتواند همگام با بزرگان بازار سرمایه در سریع‌ترین زمان استراتژی‌های خود را اجرا کنند.

اولین سامانه هوشمند معاملات الگوریتمی برای معامله‌گران حقیقی

ویژگی‌های مهم سامانه امید پلاس

دسترسی همه کاربران حقیقی برای اولین بار در ایران به معاملات الگوریتمی به کمک امیدپلاس فراهم شده است.

رصد راحت و سریع بازار٬ با صرف زمان کمتر به کمک الگو تریدینگ به بازار تسلط داشته باشید.

کارایی در بازار سرمایه ایران این ابزار پیشرفته الگوریتم‌های معاملاتی توسط تیم جوان و خلاق امید متناسب با شرایط بازار ایران طراحی گردیده است.

کارگزاری‌های طرف قرارداد امیدپلاس

مدبر آسیا

پیشرو

بانك كارآفرين

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. بنابراین در صورتیکه با پیام "ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ" ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ از ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

نحوه ثبت نام در سامانه امید پلاس

در کارگزاری‌های طرف قرارداد امیدپلاس از لینک زیر ثبت نام کنید
پس از چند ساعت اطلاعات ورود به سامانه الگوریتم به شما پیامک خواهد شد

ورود به امید پلاس