بازارگردانی الگوریتمی، ماموریت ما برای بهبود بازار

همواره بازارهای نوظهور با چالش حجم و عمق کم بازار مواجه بوده است. تعهد بازارگردان ایجاد اطمینان خریداران و فروشندگان از نقدشوندگی سهم، منصفانه و منطقی بودن معاملات سهم است.

بازار گردانی الگوریتم
بورس ایران

بازارگردانی الگوریتمی نقشی حیاتی در سلامت و کارایی بازارهای مالی دارد و در کنار کاهش هزینه های مربوط به اجرای معاملات، باعث کاهش نوسانات و هیجانات، بهبود فرآیند قیمت گذاری و کیفیت در معاملات می شود. این کار به نوعی از شفافیت بازار حمایت می کند و باعث افزایش رضایت سهامداران از هر معامله است.

نتایج بازارگردانی

بورس ایران

سازمان و شرکت های بورس

 • افزایش ارزش معاملات و جذب ساده تر سرمایه گذار خارجی
 • مشکلات کمتر در زمان بروز بحران ها
بورس ایران

صاحبان سهم

 • کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت
 • افزایش نقدشوندگی
 • خوشنامی سهم در بین اهالی بازار
 • خوشنامی ناشر جهت عرضه اولیه سهام دیگر
بورس ایران

سرمایه گذاران

 • هزینه کمتر معاملاتی
 • بهبود فرآیندهای کشف
 • افزایش تعداد و حجم معاملاتی ( افزایش نقدشوندگی)
 • نوسان پذیری و ریسک کمتر
 • افزایش عمق بازار
 • روند منطقی حرکت سهم و عدم دستکاری در قیمت
کاربرد های بازار گردانی الگوریتمی

کاربرد های بازار گردانی الگوریتمی

 مثال عملی در بازار بورس تهران

مثال عملی در بازار بورس تهران

برخی از الگوریتم‌های مورد استفاده و درصد آن‌ها

نتایج حاصل شده پس از ۳ ماه بازارگردانی