تکنولوژی های معاملاتی

با پیشرفت در زیرساخت بازار و افزایش سرعت تغییر اطلاعات در بازار، ابزارهای جدید برای رصد و انتخاب سهام مورد نیاز ارکان بازار است. این ابزارها باید بتوانند در چند ثانیه بازار را اسکن و سهام با ویژگی خاص را غربال کنند. در این راستا تحلیلگر امید ابزارهای الگوریتمی متنوعی برای مدیران سبد و معامله گران حقوقی و حقیقی فراهم نموده است.