گروه تحلیلگر امید متخصص سرمایه‌گذاری هوشمند با کمک ابزارهای الگوریتمی و هوش مصنوعی است

آینـــده را سرمایـــه‌گذاری کـــن!

یادتان باشد که به ستاره‌های بالای سرتان نگاه کنید نه زمین زیر پایتان. کنجکاو باشید. این زندگی هرچقدر هم سخت باشد همیشه کاری هست که بتوانید انجامش دهید و در آن موفق شوید فقط کافیست که تسلیم نشوید. من معتقدم چیزی که ما انسان‌ها را خاص می‌کند همین فراتر رفتن از محدودیت‌هاست. چطور می‌توان از این محدودیت‌ها فراتر رفت؟ به کمک ذهن‌ها و ماشین‌هایمان

«استیون هاوکینگ»

امید پلاس، اولین ارائه‌دهنده معاملات الگوریتمی به مشتریان حقیقی است. این محصول در کنار رابط کاربری صمیمانه‌تر و زیبا‌تر امکانـــات متنوعی نظیـــر الگوریتم‌هـــای اجـــرای معاملات، هات‌لیست‌ها و واچ‌لیست‌ها و ... را ارائه می‌دهد.

بیشتر بدانیم

امید مکس، اولین ارائه‌دهنده معاملات الگوریتمی به مشتریان حقوقی است. این محصول محدودیت‌های انسانی برای انجام همزمان تصمیمات را به حداقل می‌رساند و امکان اجرای معاملات برای چند هزار مشتری با کارگزاری های متفاوت را نیز فراهم می‌کند.

بیشتر بدانیم

امید هاب، دروازه ورود به بازار سرمایه است. این محصول بسـته بـه وضعیـت کاربـر در سـامانه سـجام امـکان ثبـت نـام سـجام، احـراز هویـت غیـر حضـوری بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی و بـا ضریـب دقـت بـالا، ثبـت نـام در کارگـزاری هـای مختلـف، ثبـت نـام در سـبدگردان هـای مختلـف بـه صـورت یکپارچه را فراهـم می‌نماید.

بیشتر بدانیم

رهبری بازار معاملات الگوریتمی

با مجوز رسمی معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه ایران

رتبه اول معاملات الگوریتمی

مقام اول مسابقه معاملات الگوریتمی سال ۱۳۹۷

اشاعه فرهنگ معاملات الگوریتمی

مولف اولین کتاب فارسی معاملات الگوریتمی